Boken för dig som med små medel vill få ut mer av ditt ledarskap

Vi kallar det Hävstångsledarskap -
små beteenden med STOR betydelse

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Föreläsning:

Komma igång med Hävstång - prata om beteenden!

På ett lättsamt & underhållande sätt hjälper vi er förstå hur ni påverkar varandra i vardagen på jobbet.

"Aha!"-ögonblick utlovas när ni känner igen er i vardagliga situationer.

Prova på små beteenden för att sätta i gång positiva spiraler i arbetet & privatlivet!

--

För kick-offen, arbetsgrupper, team eller chefsgrupper som vill vässa små beteenden med stor betydelse för resultat och arbetsklimat.​

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Workshop:

Komma vidare med Hävstång - beteenden som skapar resultat!

Har ni erfarenheter av att försöka göra för mycket, utan att nå ända fram? Prova på en process där vi tillsammans arbetar fram exempel på beteenden som är viktiga och genomförbara.  

Lär er övervinna hinder och påverka motivationen för verklig beteendeförändring.

--

För chefs- eller arbetsgrupper som strävar efter framgång genom att fokusera på små beteenden med stor påverkan.

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Ledarcoaching:

Komma i mål med Hävstång - beteenden som blir av!

Ge dig självutrymme att fördjupa dina tankar. Vässa & förändra beteenden som leder dig mot dina mål.

Du får hjälp att göra små förändringar i centrala situationer som upprepas i ditt liv. Du får råd, konstruktiv feedback och stöd att hålla fast vid det du har beslutat dig för att göra.

--

För dig som vill vara i rörelse, när du behöver stöd för att övervinna hinder eller när du önskar reflektera över din situation och riktning.

Här kan du se vårt release-webbinar

Äntligen, en superkonkret bok om ledarskap

Vi har samarbetat med ledare i 20 år och sett hur små förändringar ledarskapet ger stora effekter både på arbetsklimat och prestation. I boken hittar du massor av exempel, konkreta tips och övningar inom fem olika nyckelområden.

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Hejda impulsen att korrigera

  • Lägg märke till när du vill ta upp brister eller uppmärksamma något du är missnöjd med.

  • Var uppmärksam när du svarar på ett mail, ger respons på ett förslag eller ser något som kan förbättras

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Träna din sökare

  • Träna dig på att se det andra gör som du uppskattar.

  • Summera vad du sett innan lunch varje dag. Är det någon du vill uppmärksamma?

binocular (From Streamline App : https://app.streamlineicons.com)

Vaska guldkorn

  • Leta medvetet upp beteenden som är i rätt riktning även om det finns mycket att utveckla. Beskriv tydligt det du sett.

  • Utforska genom att ställa frågan: Vad var du mest nöjd med?

Små beteenden avgör om vi får förtroende

Experter som beter sig självsäkert har inte har mer rätt i sak - ändå uppfattar vi dem som mer trovärdiga. Det visar exempelvis en studie som över tjugo års tid låtit 284 experter göra förutsägelser (länk till summering av boken nedan).

Vi människor bedömer andras uttalanden utifrån hur innehållet förs fram i form av små verbala och icke-verbala beteenden. Ur ledarperspektiv får det här två tydliga konsekvenser:

1. Hur bedömer du andra? Risken är stor att känslan får styra - bestäm dig för om det är okej eller om du ska koppla på "smarthjärnan" genom att checka av fakta och släppa in andra perspektiv.

2. Hur för du fram egna budskap? Använd en del av förberedelsetiden till att träna på beteenden som stärker trovärdigheten. Det är fullt möjligt för alla! Det kan räcka med att fila på en inledande mening som lockar till lyssnande eller att spela in dig själv ett par minuter på mobilen.

Maria Forsgren, leg psykolog & senior konsult certifierad inom OBM, doktorand inom ledarskap

maria@havstangsledarskap.se

Coachar, utbildar och tränar ledare. Processleder förändring. Alltid med beteendeförändring i fokus för att nå resultat.

Annika Strömsten, leg psykolog & psykoterapeut organisationskonsult, certifierad inom OBM

annika@havstangsledarskap.se

Coachar, utbildar och tränar ledare. Oavsett om du är linjechef, koordinerar arbetsgrupper, leder andra ledare eller ingår i ledningsgrupper. Syftet är att att skapa resultat genom beteendeförändringar som blir av.

Vad säger våra läsare?

Lotta, VD

Jag vill verkligen rekommendera boken "hävstångsledarskap", en lättläst bok med enkla och handfasta tips om hur man når resultat i sitt ledarskap med hjälp av relativt små beteendeförändringar. Bokens kapitel avslutas med övningar som fungerar i den stora och lilla organisationen men även på hemmaplan. Särskilt bra och användbart är kapitlet som berör korrigerande feedback och tydlighet, här finns det verkligen något för alla.

David, HR Business Partner H&M

Boken innehåller verkligen som utlovat små beteenden som kan göra stor skillnad. Underhållande och trevlig att läsa, men fast förankrad i modern forskning, och generös med vardagliga exempel och övningar för den som vill utveckla sig som ledare. Chefer och andra som arbetar med ledarutveckling kommer ha stor glädje av den, både för att förbättra sina relationer och sina resultat.

En sak jag verkligen tyckte om med boken var att den på ett lättsamt sätt ger en rik och nyanserad bild av hur samspelet mellan oss människor fungerar och hur vi påverkar varandra (medvetet eller omedvetet).

Erica, chef Stockholm stad

Boken är oerhört träffsäker och som chef känner jag igen mig i många exempel. Jag uppskattar särskilt de många beskrivande och tydliga exempel från olika branscher och situationer. Det gör att boken blir intressant och lättsam samtidigt som jag kan se att jag med små justeringar kan göra betydande förbättringar i min kommunikation. Jag ser att jag direkt kan få användning av flera ”hävstångsbeteenden” i mitt ledarskap, exempelvis detta med att förbereda formuleringar för att få önskad effekt hos mina medarbetare eller hos högre chefer. Eller avsnittet om spelregler och hur det på ett enkelt sätt kan förbättra möten, även digitala. Så bra!

Boken känns så lätthanterlig och jag vet redan nu att jag kommer vilja gå tillbaka och slå upp saker.

Varför ännu en bok om ledarskap?

Vi ville skriva en bok med verktyg och exempel som beskriver hur ledare kan göra och säga i viktiga vardagssituationer.

Vår förhoppning är att det ska kännas som om vi har en dialog med varandra genom boken.

Hävstångsledarskap 2023

annika@havstansgsledarskap.se, maria@havstangsledarskap.se